Opdateret marts 2004
Der tages forbehold for oplysninger om udgaver mm.
Se i øvrigt www.bogguide.dk hvor bøgerne også kan bestilles

Guatemala

Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
Præsidenten – El señor presidente (1946)
Asturias modtog Nobelprisen i 1967 og er kendt for sine romaner om indianerne og de fattige i Guatemala. Han skrev "Præsidenten" delvist på baggrund af begivenhederne under præsident Estrada Cabrera i 1920erne, uden at romanen dermed er tids- eller stedbestemt. Når mennesker lever under diktatur, isoleres og ængstes de. Bogens personer kan ikke tale frit og give udtryk for deres ønsker - men Asturias lader deres drømme og visioner tale om deres angst og deres stadige kamp for at for lov til at være individer.
Ovs: Kirsten Schottländer. 2. oplag. Fremad, (1966) 1974. 281 s. ISBN 87-557-0496-4.

Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
Stormvind – Viento fuerte (1950)
Roman om bananplukkerne i Guatemala, der lever i United Fruits hule hånd. De er underlagt det amerikanske firmas betingelser, må arbejde i uvejsomme områder, som er malariahærgede, og finde sig i dårlig betaling og ydmygelse. En af United Fruits egne mænd drager i protest mod denne udbytning til Guatemala for at hjælpe plukkerne. Her indblandes han i plukkernes oprør.
Ovs: Ebbe Traberg. Fremad, 1969. 221 s. (Fremads Folkebibliotek, 165).

Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
Den grønne pave – El papa verde (1954)
Denne roman er fortsættelsen af "Stormvind", og hovedpersonerne er fortsat bananplukkerne i Guatemala. For at øge udbyttet sender United Fruit deres mand, Thomson, til landet. Han udvider området og undertvinger arbejderne med skrappe og hårdhændede metoder, godt hjulpet af en del af overklassen, og bliver "den grønne pave", som på talløse menneskers tragedier har skabt det endnu eksisterende bananimperium i Guatemala.
Ovs: Ebbe Traberg. Fremad, 1972. 393 s. ISBN 87-557-0334-8 / 87-557-0317-8.

Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
Weekend i Guatemala – Week-end en Guatemala (1956)
I 1954 forsøgte Guatemalas præsident at gennemføre en jordreform til fordel for de fattige. Dette forsøg blev imidlertid umuliggjort, idet de rige jordejere ved USA's hjælp startede et modangreb og afsatte præsidenten. Slaver er stadig slaver, og velhaverne beholdt magten. Asturias harmedes i den grad, at han gik i eksil i Europa. Her skrev han denne novellesamling der rummer så vel gruopvækkende og uhyggelige som smukke, følelsesladede beskrivelser af Guatemala.
Ovs: Ebbe Traberg. Hasselbalch, 1969. 270 s.

Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
Lysvågent forår – Clarivigilia primaveral/Claireveillée de printemps (1965)
I denne digtsamling spejler Asturias med sit sprog syner og sagn, som hører mayakulturen til. Digtene er billeder og symboler og vidner om Asturias' indleven i mayaernes liv og kulturmønster. Per Kirkebys illustrationer og Ib Michaels efterskrift bidrager til forståelsen.
Gendigtning: Peer Sibast. Demos, 1978. 86 s. ISBN 87-87337-87-8.

Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
Legender fra Guatemala – Leyendas de Guatemala (1930)
Fra forordet: “Hvilken blanding af glødende natur, tøjlesløs botanik, indfødt magi og spansk teologi – hvor (...) tilsammen danner den mest feberagtige af alle drømme.”
Ovs: Peer Sibast.Grafiske arbejder: Jytte Rex. Brøndum, 1987. 122 s, ill. ISBN 87-7385-052-7.

Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
Majsmennesker – Hombres de maïs (1949)
Romanen foregår blandt indianere og hvide i Mellemamerika. Her skildres de dramatiske og blodige sammenstød mellem den oprindelige befolkning og de indtrængende udbyttere.
Ovs: Peer Sibast. Centrum, 1985. 336 s. ISBN 87-583-0272-7.

Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
Mulatkvinden – Mulata de tal (1963)
Broget beretning om en fattig mand i Chile der sælger sin kone og sjæl, og får evig rigdom med deraf følgende problemer til gengæld.
Ovs: Peer Sibast. Kimære, (1990) 1991. 347 s. ISBN 87-7711-025-0.